banner

Missie

Onze missie

Het werken met kinderen vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Hoe Happy Kids voldoet aan deze voorwaarden staat vastgelegd in het pedagogische beleidsplan. Het is geen vastliggend plan, maar een middel om de werkwijze te toetsen, te evalueren en zo nodig bij te stellen.

In het beleidsplan hebben we vastgelegd hoe de opvoedingssituatie van Happy Kids eruit ziet. Deze hoort aan te sluiten bij hoe uw kind het thuis gewend is. Ook daarom besteden we veel aandacht aan het contact met ouders en de overdracht van het kind. Wij hechten daarnaast veel waarde aan een veilige, stimulerende en duurzame omgeving. Een omgeving waarin kinderen zich prettig voelen, zich ontwikkelen, eigen inbreng kunnen hebben, maar ook rekening houden met elkaar. En vooral ook een omgeving waarin uitdaging, veiligheid en gezondheid voorop staan.

 Het beleidsplan geeft richting bij de bedrijfsvoering van Happy Kids. Deze wordt regelmatig aangepast, omdat we altijd de beste begeleiding willen bieden. We willen het beste voor uw kind en we zijn daarom altijd op zoek naar verbeterpunten en innovatie. Onze pedagogische medewerkers kennen het beleidsplan, waardoor ze onze werkwijze waarborgen. 

Meer weten?

Lees hier een verkorte versie van het pedagogische beleid. Of bekijk wat andere ouders van ons vinden.