banner

Oudercommissie

Bij Happy Kids werken we nauw samen met een enthousiaste oudercommissie. Deze ouders denken op vrijwillige basis mee over het beleid. De oudercommissie vertegenwoordigt en behartigt de belangen van ouders en die van hun kind. Bij kinderopvang draait het immers niet alleen om het kind, maar vooral ook om de wensen van ouders over hun kind.

De oudercommissie bewaakt de kwaliteit van het uitvoerende werk, oefent namens ouders invloed uit op het beleid, stimuleert de betrokkenheid en bevordert de communicatie tussen medewerkers en ouders onderling. Zij heeft wettelijke adviesmogelijkheden en mag advies uitbrengen over:

  • De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleid/kwaliteitsbeleid;
  • Voedingsaangelegenheden in het algemeen;
  • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • Het aanbod van en werken met het VVE-programma;
  • Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling;
  • Bespreking rapporten van de GGD-inspectie;
  • Tariefwijzigingen;
  • Openingtijden