banner

Peuteropvang (2-4 jaar)

“Loop, speel, lach, het mag,  kijk, voel, ontdek, doe gek”

Op het kinderdagverblijf vinden peuters het het allerleukst om samen met andere kinderen te spelen. Om samen met elkaar op onderzoek te gaan. Zo ontwikkelen ze sociale competenties. Ze leren rekening met elkaar te houden en conflicten op te lossen. En krijgen ook inzicht in de sociale gevolgen van hun handelen. Maar hebben ze vooral ontzettend veel plezier met elkaar en krijgen de ruimte om zich op eigen tempo te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende en sturende rol.

Brede ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Daarom maken we gebruik van het programma Uk & Puk, dat kinderen een goede basis biedt voordat ze naar de basisschool gaan. Door spelenderwijs te leren, leren kinderen meer over taal, omgaan met elkaar, bewegen en rekenen. Daarnaast werken we met losse thema’s zoals die van het seizoen of de feestdagen. Kinderen leren door herhaling van het onderwerp; in taal, beweging, knutselen en het gebruik van de zintuigen.

Stimulerende activiteiten

Happy Kids heeft een ruime centrale hal waar de peuters vrij kunnen rondlopen, rennen en fietsen. Hier doen wij diverse activiteiten. Denk aan kringspelletjes, dansen op muziek en een poppenshow met poppenkast. Daarnaast stellen we regelmatig een parcours op, waarmee de peuters hun balans en evenwicht ontwikkelen. Al deze activiteiten versterken de grove en fijne motoriek, maar bevorderen ook creativiteit, fantasie en eigenwaarde. 

Opendeurenbeleid

Door de centrale hal werken wij op de peutergroepen op bepaalde tijdstippen van de dag met een opendeurenbeleid. De kinderen kunnen bij hun vertrouwde pedagogisch medewerker blijven, maar ook bewust kiezen met wie, wat en op welke groep ze willen spelen. Zo wordt hun leefomgeving verbreed en leren onze medewerkers alle kinderen nog beter kennen. Door het opendeurenbeleid zijn ze niet een hele dag op dezelfde groep. Maar ze kunnen hier wel voor kiezen als zij dit willen. Ieder kind heeft wel zijn vaste medewerkers en eigen stamgroep.

Ruimte voor muziek en bewegen 

Onze vrolijke, veilige groepsruimten lenen zich uitstekend voor knutselen, een verhaaltje voorlezen en fantasie- en rollenspel. Ook is er de gelegenheid voor de kleine peuters om een middagdutje te doen. Daarnaast maken we gebruik van speciaal voor kinderen gecomponeerde muziek en muziekinstrumentjes. Met muziek spelen we in op behoefte en kunnen we sfeer maken. Ook draagt het bij aan ontwikkeling van het kind. We geven tevens veel aandacht aan peutergym of dans op muziek.   

Lekker naar buiten

We proberen dagelijks (als het weer het toelaat) lekker naar buiten te gaan met de peuters. Onze tuin is uitdagend ingericht met leuke speeltoestellen, zoals een glijbaan, zandbak, speelhuis, waterpomp en duikelrek. Ze vinden het extra leuk om in de moestuin, bij onze tamme kippen en bij ons konijn te kijken. Zo zien ze van dichtbij hoe alles groeit, geven ze ook de planten water en oogsten ze verse groeten en fruit. De buitenruimte biedt zowel schaduw als zon, waardoor het fijn en veilig buitenspelen is. Daarnaast organiseren we regelmatig leuke uitjes naar onder meer de kinderboerderij, speeltuin de Korenbloem, het bos en de trein.