banner

Werkwijze

Bij Happy Kids werken we actief aan ons motto ‘Uw kind, onze zorg’. We bieden een veilige pedagogische leefomgeving waarin elk kind zich op eigen manier en tempo kan ontwikkelen. Of het nu 6 weken of 11 jaar oud is. Bij ons kunnen kinderen zelf ervaring opdoen, voelen ze zich thuis en kunnen ze vrij spelen. Daarnaast organiseren we activiteiten die uitdaging bieden en zo bijdragen aan ontwikkeling. We besteden ook aandacht aan gezondheid en natuur. En onderhouden intensief contact met ouders en verzorgers. Happy Kids is zo een waardevolle aanvulling op de opvoeding van uw kind. Op fysiek, sociaal, emotioneel en intellectueel niveau. 

Spelenderwijs ontwikkelen op eigen tempo

Wij geven de kinderen de vrijheid en het respect om op hun eigen manier stappen in de ontwikkeling te nemen. Onze pedagogisch medewerkers spelen in op de behoefte en gevoelens van het kind en kunnen zich inleven in zijn of haar belevingswereld. Zo leren en oefenen we spelenderwijs kennis, motorische en sociale vaardigheden. Bij de peuters maken we daarbij gebruik van het onderwijsprogramma Uk & Puk, waarmee de stap naar het basisonderwijs minder groot wordt.

Leren van buitenspelen

De natuur is een prachtige leerschool. Vanuit onze groene visie brengen we samen zoveel mogelijk tijd buiten door. Zo legt het verzamelen en tellen van dennentakken een basis voor rekenen en draagt het ook bij aan taalgevoel. Maar we zijn op veel meer manieren samen buiten bezig. We spelen samen in onze tuin, het bos of een kinderboerderij. We verzorgen ons konijn en onze twee kippen. En we verzorgen samen onze plantjes in de moestuin en gaan aan de slag met het fruit en de groenten wat dat oplevert. Leuk en leerzaam! 

Persoonlijke overdracht

Oudercontact en een goede overdracht zijn in onze ogen ontzettend belangrijk om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Onze medewerkers geven u op een informele manier mondeling terugkoppeling, zodat u precies op de hoogte bent. En zodat wij de begeleiding nog beter kunnen afstemmen op uw aanpak thuis. Daarnaast vindt u in ons ouderportaal een nieuwsbrief, nieuwsberichten en een digitaal schrift. En wist u dat we ook onze eigen app hebben? Extra leuk, hiermee krijgt u extra informatie over wat uw kind allemaal overdag doet.