banner

Opvang

U vertrouwt uw kind natuurlijk niet zomaar aan een ander toe. Dat snappen we maar al te goed. Bij Happy Kids bieden we elk kind een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat, dat aansluit op de thuissituatie. En daarnaast de ruimte om zich op eigen tempo te ontwikkelen. Wij nemen u zorg uit handen, overleggen met u en garanderen een hoge kwaliteit. Dit staat bij ons voor ‘Happy Kids’.

Opvang is ontwikkeling

Elk kind wordt geboren met een bepaalde aanleg en eigenheid. Of het nu gaat om uw baby die op het kinderdagverblijf voor de eerste keer contact heeft met de ‘buitenwereld’. Om uw peuter die ervan geniet om spelenderwijs zoveel mogelijk nieuws te ontdekken. Óf om uw kind voor wie de buitenschoolse opvang een feestje moet zijn. Fysieke en emotionele veiligheid staat boven alles. We helpen het kind optimaal te ontwikkelen op fysiek, sociaal, emotioneel en intellectueel niveau.

Groepen

Happy Kids heeft:

  • 2 babygroepen in de leeftijd van ± 0-2 jaar. In de babygroepen zijn maximaal 14  kinderen per dagdeel aanwezig met 3 pedagogisch medewerkers;
  • 3 peutergroepen in de leeftijd van ± 2-4 jaar. In de peutergroepen zijn maximaal 15 kinderen per dagdeel aanwezig met 2 pedagogisch medewerkers;
  • een buitenschoolse opvang met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van ± 4-12 jaar en per dagdeel 2 pedagogisch medewerkers.

 

De leidster-kindratio is samengesteld op basis van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen.

Opvangmogelijkheden

Reguliere opvang

Dit is structurele opvang voor kinderen vanaf zes weken tot vier jaar. Hierbij komen kinderen op vaste dagdelen per week. Bij Happy Kids kunt u hele of halve dagen opvang afnemen. Hierbij is hele dagopvang van 7.30 tot 18.30, een ochtenddagdeel van 7.30 tot 13.00 uur en een middagdagdeel van 13.00 tot 18.30 uur. U heeft tevens altijd de mogelijkheid om extra dagen af te nemen of dagen te ruilen. Tevens bieden wij buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar, waarbij de starttijd afhankelijk is van de eindtijd van de betreffende school.

Flexibele opvang

Flexibele opvang is opvang voor ouders met wisselende werktijden waarbij opvang nodig is op wisselende dagdelen. U kunt een maand van tevoren aangeven op welke dagen u opvang nodig hebt. Plaatsing is afhankelijk van beschikbaarheid. U hoort dezelfde week nog of dit mogelijk is. Voor flexibele kinderen geldt dat zij op twee stamgroepen geplaatst worden (met als basis één vaste stamgroep). Zie Tarieven voor de voorwaarden en het tarief voor flexibele opvang.

Verlengde opvang

Verlengde opvang betekent opvang buiten de reguliere openingstijden van Happy Kids. U heeft dan de mogelijkheid om uw kind te brengen vanaf 7.00 uur of te halen tot 19.00 uur. Dit gaat altijd in overleg met Happy Kids en mits inpasbaar in de planning van Happy Kids. Hiervoor betaalt u een speciaal tarief (zie Tarieven).

Extra opvang

Om u flexibiliteit te bieden kunt u ook extra dagopvang inkopen. Ook hiervoor geldt: mits er plek is op de groep. Hiervoor betaalt u bij reguliere opvang het normale tarief en bij flexibele opvang het flexibele tarief.

Extra opvang bij studiedagen van scholen (BSO)

Studiedagen worden extra in rekening gebracht. Indien het kind die dag een vaste plaats heeft wordt alleen de ochtend (vanaf 8.30 uur) tot de start van de reguliere BSO middag extra in rekening gebracht. Als het geen vaste opvang dag betreft wordt er de gehele dag extra in rekening gebracht. Hiervoor betaalt u het flexibele tarief. Voorwaarden zijn dat er minimaal 3 kinderen gebruik maken van deze opvang waarbij wij eerder open gaan.

Ruilen

Bij Happy Kids kunt u altijd ruilen, uiteraard mits er plek is op de groep. Dit geldt ook voor ziekte- en vakantiedagen.

Ruilen gebeurt onder de volgende voorwaarden.

  • Er kan alleen geruild worden mits er plek is op de groep. Als er geen plek is op de eigen groep, maar wel op een andere groep dan is ruilen naar de andere groep mogelijk, mits de ouder hier schriftelijk toestemming voor geeft. Op de BSO kan slechts worden geruild mits er plaats is en de ouder/verzorger het kind zelf kan komen brengen.
  • Er mogen maximaal één maand zitten tussen de dag dat u ruilt en de dag die u opgeeft. Ruilingen kunnen ook maximaal één maand van tevoren worden aangevraagd. De ruilaanvraag en de ruiling vallen dus binnen één maand.
  • Zoals vermeld bij de openingstijden is er op het kantoor van Happy Kids tijdens de reguliere schoolvakanties een beperkte bezetting. Bij ruilaanvragen zult u normaal gesproken binnen 1 week antwoord ontvangen of dit mogelijk is.
  • De dagen dat uw kind i.v.m. feestdagen of ziekte niet conform het contract bij Happy Kids verblijft, worden wel bij u in rekening gebracht.

Een ruil dag ontvangen wij bij voorkeur via e-mail: het daarvoor bestemde e-mailadres is: ruilen@dagverblijfhappykids.nl

Heeft u andere wensen wat betreft de opvang van uw kind, laat het ons weten. Wij kijken dan graag met u naar de mogelijkheden.

Aanmelding/plaatsing

U kunt uw kind aanmelden door een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren (schriftelijk of via onze website), waarbij de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld volgens het privacyreglement (deze is te vinden op onze website). Voor de BSO geldt dat u uw kind kunt aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. U kunt hiervoor ook een afspraak maken om vooraf informatie over onze BSO te verkrijgen. Wij vertellen u graag over onze unieke BSO.

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding; ook geldt dat onze interne wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen gaat en dat broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen voorrang hebben. Kinderen die reeds geplaatst zijn op de kinderdagopvang hebben voorrang op nieuwe kinderen bij plaatsing op de BSO. Voor de BSO geldt tevens dat er plek moet zijn in de Happy Kids bussen/taxi.

U kunt uw kind al vanaf één dagdeel per week plaatsen bij Happy Kids, op het inschrijfformulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Na inschrijving ontvangt u een brief of uw kind geplaatst kan worden, met de datum van plaatsing en de dagdelen waarop uw kind Happy Kids kan gaan bezoeken. Eén maand voor de plaatsingsdatum nodigen wij u uit voor een kennismaking- c.q. intakegesprek bij Happy Kids. Ook kan uw kind dan alvast meekomen. Tijdens dit intakegesprek zullen er Max. 2 wenmomenten worden afgesproken (< ½ jaar 1 wenmoment, > ½ jaar 2 wenmomenten).