banner

Happy Kids kinderdagverblijf werkt aan Gezonde Kinderopvang

Happy Kids kinderdagverblijf in Ede wil dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werkt Happy Kids aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Pedagogisch medewerkers van Happy Kids kregen recent een certificaat omdat zij de basismodule van de scholing Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang hebben afgerond.

Binnen Happy Kids wordt al jaren een groen en gezond beleid gevoerd. Er wordt veel aandacht besteed aan gezondheid en natuur. De kinderen maken al volop gebruik van de moestuin en worden keer op keer bewust dat een komkommer niet bij de supermarkt groeit maar aan en plant wat eerst een klein zaadje was. Het hebben van eigen kippen en konijn past hier ook in.

Piroschka Houweling-Okhuijsen is coach Gezonde Kinderopvang bij Happy Kids. Piroschka is de spil in de organisatie om de aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid binnen Happy Kids. Piroschka schoolde haar collega’s in Een Gezonde Start. In deze scholing doen medewerkers kennis en vaardigheden op rondom gezonde leefstijl. 28 pedagogisch medewerkers van Happy Kids Ede ontvingen het certificaat. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen. En hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft. Een felicitatie waard!

Gezonde Kinderopvang ondersteunt organisaties met een praktische aanpak en scholing. Happy Kids te Ede werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl.